A párkapcsolati tanácsadó a párterápia során szakszerű segítséget nyújt a problémák megoldásában. Az egyik leggyakrabban előforduló probléma, amivel szembekerülünk, az a konfliktuskezelés.

A sikeres konfliktuskezeléshez szükséges többek között önismeret, tanult jó minták, önérvényesítési és együttműködési képesség. A legtöbb kapcsolatban előfordulnak olyan visszatérő konfliktusok, amelyek elakadást okoznak, és felfokozott érzelmi állapotban a párok nem tudnak velük megbirkózni. A viták során egyre csak rontanak saját helyzetükön. A párterápia folyamatában gyakran kerül sor ennek a problémának az orvoslására.

Hogyan segít?

A tanácsadás ilyenkor abban segít, hogy a felek egymás méltóságát meghagyva, kívülállóként olyan kommunikációs eszközöket ad a párok kezébe, amellyel a jövőre nézve is,  igényeiket és szükségleteiket egymás felé meg tudják fogalmazni, és a kölcsönös megértés által konfliktusaikból eredményesen kerülhetnek ki.

A jó konfliktuskezelést arról is felismerhetjük, ha a felek nem érzik egymást ellenségnek, akik minden áron le akarják győzni a másik felet, hanem egy oldalra állva közösen tudják megfogalmazni a problémát és a megoldás keresésére is közösen törekednek. Amikor a vitázó felek meg tudják látni a partnerüknek fontos szempontokat, amikor kiváncsiak lesznek a másik fél gondolatmenetére, akkor közeledni kezdenek egymás felé. Amikor a problémát megoldani akaró párok közelebb kerülnek egymáshoz, sokkal könnyebbé válik számukra az, hogy azt hallják ki a szövegáradatból, amit valóban közölni akarnak velünk. Az eltávolodás helyére a megértés fog kerülni. Ahol a felállított falak helyett megértésre találnak, meg fog jelenni az elfogadás is. Az elfogadás érzése pedig nagyon megnyugtató tud lenni egy vitában. Már nem az lesz a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy mi lesz a legjobb konfliktusmegoldás.

A tanácsadás sikerességét abban láthatjuk, ha a párok sérülés nélkül mozdulnak ki eredeti, bemerevedett álláspontjukból. Használható eszközöket kapnak a kezükbe. Ezek begyakorlásával, a régi minták átírásával, megváltozik konfliktusaik dinamikája és az azokhoz való hozzáállása. Erőfeszítéseik közben megértik egymás érzéseit, indokait és szándékait. Később indulataik enyhülnek, vagy megszűnnek, de a legfontosabb, hogy megtanulják irányítani a viták menetét.