A párkapcsolati tanácsadó a párterápia során szakszerű segítséget nyújt a problémák megoldásában. Az egyik leggyakrabban előforduló probléma, amivel szembekerülünk, az a konfliktuskezelés.

A sikeres konfliktuskezeléshez szükséges többek között önismeret, tanult jó minták, önérvényesítési és együttműködési képesség. A legtöbb kapcsolatban előfordulnak olyan visszatérő konfliktusok, amelyek elakadást okoznak, és felfokozott érzelmi állapotban a párok nem tudnak velük megbirkózni, a viták során egyre csak rontanak saját helyzetükön.

A tanácsadás ilyenkor abban segít, hogy a felek egymás méltóságát meghagyva, kívülállóként olyan kommunikációs eszközöket ad a párok kezébe, amellyel a jövőre nézve is,  igényeiket és szükségleteiket egymás felé meg tudják fogalmazni, és a kölcsönös megértés által konfliktusaikból eredményesen kerülhetnek ki.

A tanácsadás sikerességét abban láthatjuk, ha a párok sérülés nélkül mozdulnak ki eredeti, bemerevedett álláspontjukból. Használható eszközöket kapnak a kezükbe, ezek begyakorlásával, a régi minták átírásával, megváltozik konfliktusaik dinamikája és az azokhoz való hozzáállása. Erőfeszítéseik közben megértik egymás érzéseit, indokait és szándékait. Később indulataik enyhülnek, vagy megszűnnek, de a legfontosabb, hogy megtanulják irányítani a viták menetét.